do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
12 Kwiecień 2017
kategoria:
Aktualności
 

We wtorek, 11 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5701P od km 0+3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba - Donaborów - Biadaszki".

Łącznie koszt zadania zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wyniesie 8 273 971,72 złotych. W ramach tej sumy 3 000 000,00 złotych stanowi dofinansowanie ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", kwotę 3 209 213,00 złotych wniosły gminy partnerskie na terenie których zlokalizowana jest przebudowywana droga tj. gmina Kępno, gmina Baranów oraz gmina Łęka Opatowska. Pozostałą część tj. 2 064 758,72 złotych pokryje Powiat Kępiński w ramach swojego budżetu.

Zgodnie z umową wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu.

Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie prac drogowych we wrześniu br.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej 5701P od skrzyżowania łączącego ją z drogą wojewódzką (dawna droga krajowa nr 8) w miejscowości Świba (gmina Kępno) do miejscowości Donaborów (gmina Baranów) oraz od wyjazdu z miejscowości Donaborów w kierunku miejscowości Biadaszki (gmina Łęka Opatowska). Z realizacji inwestycji wyłączono wieś Donaborów z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonych tam prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej odcinek drogi powiatowej został już gruntownie wyremontowany.

Obok przebudowy nawierzchni, przy drodze, powstanie ścieżka rowerowa pozwalająca na odseparowanie ruchu pieszo-rowerowego od ruchu samochodowego. Ponadto w ciągu remontowanego ciągu drogi powiatowej 5701P znajduje się obiekt inżynieryjny – most drogowy, który zostanie również przebudowany.

Realizacja ww. zadania stanowi kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 5701P. W 2016 roku udało się przy współudziale środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wyremontować odcinek łączący Trzebień i Opatów. Takie rozplanowanie prac pozwoli na uzyskanie dogodnego i przede wszystkim wygodnego w użytkowaniu połączenia drogowego umożliwiającego ruch tranzytowy pomiędzy dawną drogą krajową nr 8 (obecnie drogą wojewódzką) a krajową 11.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H