do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
17 Maj 2017
kategoria:
Aktualności

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5701P od km 0+3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba - Donaborów - Biadaszki".

W pierwszym etapie prac zerwano już nawierzchnię na odcinku od wyjazdu z miejscowości Donaborów w kierunku miejscowości Biadaszki (gmina Łęka Opatowska). Dodajmy, że dotąd była to jedna z niewielu już dróg powiatowych, które znajdowały się w fatalnym stanie technicznym.

Trwa realizacja podbudowy dla nowej nawierzchni oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż remontowanego odcinka. W jego ciągu znajduje się także obiekt inżynieryjny – most drogowy, który zostanie również przebudowany.

- Sukcesywnie staramy się poprawiać całą powiatową infrastrukturę drogową - informuje Starosta Kępiński, Witold Jankowski. - Szukamy środków zewnętrznych, pozyskujemy je i w tym zakresie dzieje się naprawdę dużo dobrego.

Zakres rzeczowy powyższej inwestycji obejmuje także przebudowę odcinka drogi powiatowej 5701P od skrzyżowania łączącego ją z drogą wojewódzką (dawna droga krajowa nr 8) w miejscowości Świba (gmina Kępno) do miejscowości Donaborów (gmina Baranów).

Z realizacji inwestycji wyłączono wieś Donaborów z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonych tam prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej odcinek drogi powiatowej został już gruntownie wyremontowany.

Łącznie koszt zadania zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wyniesie 8 273 971,72 złotych. W ramach tej sumy 3 000 000,00 złotych stanowi dofinansowanie ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", kwotę 3 209 213,00 złotych wniosły gminy partnerskie na terenie których zlokalizowana jest przebudowywana droga tj. gmina Kępno, gmina Baranów oraz gmina Łęka Opatowska. Pozostałą część tj. 2 064 758,72 złotych pokryje Powiat Kępiński w ramach swojego budżetu.

Zgodnie z umową wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu. Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie prac drogowych we wrześniu br.

Realizacja ww. zadania stanowi kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 5701P. W 2016 roku udało się przy współudziale środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" wyremontować odcinek łączący Trzebień i Opatów. Takie rozplanowanie prac pozwoli na uzyskanie dogodnego i przede wszystkim wygodnego w użytkowaniu połączenia drogowego umożliwiającego ruch tranzytowy pomiędzy dawną drogą krajową nr 8 (obecnie drogą wojewódzką) a krajową 11.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H